February 11th, 2012

milvus migrans

(no subject)

Опять Неаполь. Немного королевскаго дворца Ванвителли. Въ концѣ изъ окна видѣнъ замокъ Св. Эльма, гдѣ скрывался въ свое время царевичъ Алексѣй Петровичъ.