philtrius (philtrius) wrote,
philtrius
philtrius

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα
λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
Matth. 2, 1–2.
Съ Рождествомъ Христовымъ!
Tags: gratulationes
Subscribe

 • * * *

  Первыя заготовки безъ мамы.

 • * * *

  Недавно были мамины сорокъ дней (въ этотъ день ее и похоронили, и помянули), и совсѣмъ на дняхъ — семидесятисемилѣтіе, до котораго она немного не…

 • Varia

  1. Сердечно признателенъ всѣмъ, пожелавшимъ выздоровленія и давшимъ совѣты (насколько я смогу, я ими буду пользоваться). 2. Въ мерцающее сознаніе…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 12 comments

 • * * *

  Первыя заготовки безъ мамы.

 • * * *

  Недавно были мамины сорокъ дней (въ этотъ день ее и похоронили, и помянули), и совсѣмъ на дняхъ — семидесятисемилѣтіе, до котораго она немного не…

 • Varia

  1. Сердечно признателенъ всѣмъ, пожелавшимъ выздоровленія и давшимъ совѣты (насколько я смогу, я ими буду пользоваться). 2. Въ мерцающее сознаніе…