philtrius (philtrius) wrote,
philtrius
philtrius

Category:

* * *

Въ свое время Глѣбъ Ивановичъ Соколовъ, который читалъ намъ курсъ античнаго искусства, отмѣчалъ Паркъ культуры какъ примѣръ неудачнаго вписыванія изображенія въ кругъ.

Tags: imagines, безъ тэга
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments